A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Kunngjøring av planvedtak- Detaljereguleringsplan for Langmyra forretnings og industriområde

 

I møte i kommunestyre den 22.02.2018, saksnr 9/18, ble følgende vedtatt:

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 godkjenner Gratangen kommunestyre reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for «Detaljreguleringsplan for Langmyra Forretnings og Industriområde.»

Vedtaket kan påklages iht. plan - og bygningslovens § 12-12, jfr. § 1-9 og forvaltningsloven. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Troms og sendes Gratangen kommune, Nergårdveien 2, 9470 Gratangen.

Frist for klage er tre uker etter kunngjøring.

1 - Egengodkjenning vedtak - detaljeregulering Langmyra.pdf

2 - Planbeskrivelse Langmyra.pdf

3 - Plankart Langmyra.pdf

4 - Bestemmelser Langmyra.pdf5 - ROS-analyse Langmyra.pdf

5 - ROS-analyse Langmyra.pdf

 

  1472555748158_AKO-Grat.png 1472555757001_AKO-Lav.png 1472555765401_AKO-Sal.png    Astafjord Kart og Oppmåling                                                                                                                                                    

Johan-Harald Gamnes                 Gatangen kommune

Ingeniør                                          Nergårdveien 2

Telefon: 932 60 222                       9470 Gratangen           

jhg@gratangen.kommune.no