A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Media poster

Kunngjøringer

Her finner du kommunens kunngjøringer - både stillinger og andre utlysninger.

KULTURMINNEPLAN FOR GRATANGEN - HØRINGSFORSLAG

Gratangen kommune har utarbeidet forslag til kulturminneplan for Gratangen. Planforslaget følger vedlagt. Planforslaget er også lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret i Gratangen rådhus, og på kommunens hjemmeside Høringsutkast - Kulturminneplan Gratangen 2017.pdf
Berørte grunneiere oppfordres spesielt til å se på vedlagte planforslag. Innspill og merknader til planforslaget sendes skriftlig til: Gratangen kommune, Oppvekst og kultursektoren, 9074 Gratangen, eller sendes på e-post til postmottak@gratangen.kommune.no.

Frist for innspill/merknader er satt til 26. mai 2017.

Ved spørsmål kontakt kulturkonsulent Nine Grib, tlf. 992 93 697, e-post: nine.grib@gratangen.kommune.no.

 

Med hilsen
Gratangen kommune