A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Kommunen > Havet og landet > Artikkel

Kulturarv og aktivt kulturliv

I Gratangen har vi en rik historie av både norsk, samisk og finsk bosetting som forteller om våre forfedres liv og virke opp gjennom tidene.

Krigshistorien står sterkt i Gratangen. Det var her tyskerne for første gang måtte trekke seg tilbake på deres tokt gjennom Norge. Krigsminnelunden ved Båtmuseet og bautaer vitner om dette.

All sin dag har gratangsværingene øst fra havet, et overflødighetshorn av en matkilde. Et rikt land har alltid gitt folket levemåte, men ikke uten kamp! Mens folket her i området dyrket korn, bygg og hvete, finnes det på samme breddegrader ellers på vår klode knapt mer enn gold tundra. Folket har også holdt husdyr og felt vilt av mange slag. Men alltid har rikdommen i havet vært selve grunnlaget for folket ved fjorden.

Også ishavet og selfangst kom til å bli gratangsværingenes levemåte. Mange tragiske forlis, men også store fangster, rikdom og tro på fremtiden har ligget i kjølvannet av denne satsningen.

I dag forteller restaurerte og bevarte bryggemiljøer om sildetiden, da havets rikdommer kunne øses rett i båten. Men historien forteller også om tider da ’nothundene’ satt igjen med en slikk og ingenting etter en lang og hard sesong. Mange av fiskebåtene som er tatt ut av drift, finnes i dag som museumsbåter, fortsatt flytende og i god stand.

Det rike foreningslivet gir fellesskapet gode betingelser, og sammen med de kulturelle attraksjoner medvirker det til å skape utvikling, kvalitetsopplevelser og livskvalitet for både barn, unge, voksne og eldre i kommunen.