A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Kommuneplanen 2017-2029- Samfunnsdelen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Høringsfrist 23. august.

Kommuneplan samfunnsdel til høring.pdf
[360.204439]Vedtak KST, 22062017, Sak 21_17, Kommuneplanen 2017-2029 - samfunnsdelen_ 1. gangsbehandling.pdf
 

Innspill sendes per e-post til: postmottak@gratangen.kommune.no
Eller post til: Postmottak Gratangen kommune
Nergårdveien 2, 9470 Gratangen