A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Kommunens midler innenfor landbruk

Blest landskap

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering av jordbruksareal.

Kommunen disponerer midler til flere tilskuddsordninger innenfor landbruk.

SMIL-ordningen omfatter tiltak som sikrer kulturlandskapsverdiene, tilgjengelighet til kulturlandskapet og tiltak som fremmer samarbeid eller reduserer forurensing fra jordbruket. Eier eller driver av landbrukseiendom, samt organisasjoner kan søke.  Søknadsfrist 1. sept.

Tilskudd til drenering av jordbruksareal har til formål er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksareal. Søknadsfrist 1. sept.

Kontakt kommunen for mer informasjon. Vi kan hjelpe til med veiledning i forhold til aktuelle prosjekt og utfylling av skjema kart mm.

Søknadskjema for SMIL-midler  finner du under denne lenka:

https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?q=spesielle+milj%C3%B8tiltak&servicekey=

Søknadsskjema for tilskudd til drenering av jordbruksareal finner du under denne lenka:

https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?q=drenering&servicekey=

 

 

Torbjørn Johnsen

Gratangen kommune

Nergårdveien 2

9470  GRATANGEN

Mobil 41409708

e-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no