A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Skole og utdanning > Grunnskolen > Artikkel

Skoler   poster

Relevante tjenester


Informasjon til foreldre - rettigheter og plikter i grunnskolen

Foreldre trenger god informasjon om regelverket i grunnskolen. Her finner du informasjon om regelverk til foreldre:

http://www.udir.no/Regelverk/artikler_regelverk/Informasjon-om-regelverk-til-foreldre/?WT.mc_id=MU_regelverk_foreldre


Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
http://www.utdanningsdirektoratet.no
www.facebook.com/utdanningsdirektoratet
www.twitter.com/udir