A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Informasjon om koronavirus - oppdatert 06.11.2020

Korona

Som følge av at koronautbruddet tar seg opp har regjeringen kommet med nye regler og anbefalinger.  

Antall koronasmittede stiger nå i hele landet. Regjeringen har i denne sammenhengen kommet med flere nasjonale anbefalinger og regler. Disse regler og anbefalinger oppfordrer i stor den enkelte til å ta et større ansvar for å begrense smitten i tiden fremover. Ønsket fra regjeringen er at man sammen skal sørge for at situasjonen kan normaliseres mest mulig i tiden frem mot jul.

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende etter hvert som koronasituasjonen utvikler seg.

Foreløpig er det disse regler og anbefalinger som gjelder:

 

Nasjonale anbefalinger

Nye anbefalinger:

 • Holde seg hjemme i størst mulig grad i de kommende ukene og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Unntak: Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre .
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.
 •  

Anbefalinger som allerede er innført:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

 

Nasjonale regler

Nye regler:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.
 • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som hverken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.
 •  

Her er det unntak:

1) Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

2) Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

3) Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn syv dager utenfor Norge.

4) Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

 

Regler som allerede er innført:

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstagere fra disse områdene.

 

Anbefalte tiltak i kommuner med mye smitte (gjelder foreløpig ikke i Gratangen kommune)

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre:

 • Stans i breddeidrett for voksne
 • Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år
 • Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld
 • Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer
 • Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport
 • Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå
 • To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs
 • Obligatorisk hjemmekontor
 • Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk
 • Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

Regjeringen har som mål at smitten reduserer nok til at julen blir så normal som mulig. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene før jul.

 

INFORMASJON

Gode råd og anbefalinger

 • Tenk smittevern og håndhygiene
 • Begrens alle former reisevirksomhet (fly, buss, tog og båt)
 • Begrens alle former for kontakt
 • Det er lov til å si nei til besøk
 • Råd om sosial distansering finner du her

 

Viktige telefoner

Telefon legekontor 77 02 18 50

Legevakt 116 117

Ambulanse 113

 

Har du spørsmål om Korona?

Kommunal koronatelefon 947 84 360 (09:00 – 12:00)

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

 

Nyttige lenker

Helsedirektoratet:     

Folkehelseinstituttet:

DSB:

Helsenorge:

Regjeringen: