gratangen.kommune.no

Kulturmidler høsten 2019

Gratangen - Et sted å bli glad i

Det er på tide å søke om å søke om åpne kulturmidler for høsten 2019, søknadsfristen er 1. September.

Søknadene må sendes skriftlig til Gratangen kommune, pb.23, 9471 Gratangen

eller på e-mail: postmottak@gratangen.kommune.no

Se mer info her:

Retningslinjer for kulturmidler -Gratangen kommune - rev. høsten 2017 vedtatt Ksak 60-17.pdf

Søknadsskjema-Åpne kulturmidler.pdf

Søknadsskjema- Kulturmidler drift.pdf

 

Hovedutvalget for skole, oppvekst og kultur vedtok 6.februar 2018 følgende:

1.  For 2018 foreslås det at kulturmidlene fordeles likt med henholdsvis kr 50 000,- på hver av postene «kulturmidler drift» og «åpne kulturmidler».

2. Fordelingen mellom de to søknadstidspunktene for åpne kulturmidler blir kr 30 000,- til fordeling pr. 1. mars og minst kr 20 000,- til fordeling pr. 1. september.

 

 

 

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

 

Per Kvaale Caspersen

Konst. rådmann

Telefon (+47) 95071542 // (+47) 94809025 (a)

E-post: per.caspersen@gratangen.kommune.no

 

Et sted å bli glad i – www.gratangen.kommune.no