gratangen.kommune.no

Kunngjøring: Reguleringsendring for ny brannstasjon i Gratangen

Herved kunngjøres reguleringsendring for ny brannstasjon i Gratangen, lokalisert til Årstein. Dokumentene er lagt ved artikkelen.

Vedlegg: Reguleringsendring for ny brannstasjon i Gratangen_Årstein.pdf
Vedlegg: Reguleringsendring for ny brannstasjon i Gratangen - Planutvalgets vedtak 2_19.pdf
Vedlegg: Reguleringsendring for ny brannstasjon i Gratangen - kommunestyrets vedtak 22_19.pdf