gratangen.kommune.no

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

Gratangen kommunehus, Ã…rstein

Gratangen kommune har mottatt tilskudd fra Bufdir til aktiviteter for barn og unge, og inviterer nå aktører som ønsker å arrangere kurs/workshops og/eller turer til å søke om tilskudd til dette.

 

Søknadsfrist er 15. august 2018.

 

Søknaden må inneholde en kortfattet beskrivelse av tiltaket med budsjett, hvem som er målgruppe og en enkel gjennomføringsplan. Aktiviteten må i utgangspunktet være gjennomført innen 28.02.19, men Gratangen kommune kan søke Bufdir om utsatt frist, om nødvendig. 

 

Kommunen har fått tilskudd til to typer aktiviteter:

 

- Kurs og workshops (dans, drill, cheerleading, musikk, skrive, male, tekstil, resirkulering etc.)

- Arrangere badeturer til Grottebadet i Harstad, alpintur til Narvik og tur til Polar zoo

 

Aktivitetene er tenkt gjennomført i samarbeid mellom kommunen og lag/foreninger, men bedrifter/enkeltmannsforetak kan også søke. Aktiviteter som er tilgjengelig for alle barn og unge i kommunen vil bli prioritert.

 

Søknad sendes til Gratangen kommune, Oppvekst og kultursektoren, Nergårdveien 2, 9470 Gratangen eller postmottak@gratangen.kommune.no

 

Kontakt sektorleder Per Kvaale Caspersen (per.caspersen@gratangen.kommune.no // tlf. 950 71542) for eventuelt utdypende informasjon.