gratangen.kommune.no

Høring - plan for habilitering og rehabilitering

Gratangen kommunehus, Årstein

Det stilles krav om at kommuner må ha en plan for habilitering og rehabilitering. Utformingen av denne planen har vært et prosjektarbeid med varighet fra august 2017 til januar 2018. Planen ble ferdigstilt til mars 2018. Prosjektgruppa har bestått av Solveig Kindlihagen og Hilde Schrøder. Helse og oppvekst ble invitert til å delta i en arbeidsgruppe. Deltagerne i denne arbeidsgruppen har bidratt med viktige innspill, kartlegging og faglige anbefalinger.

Høringsfrist settes til 07.05.18. Høringssvar sendes til hege.richardsen@gratangen.kommune.no

 

Vennlig hilsen

Hege Olsen Richardsen

Sektorleder helse og omsorg

Gratangen kommune

77021806/92460494