gratangen.kommune.no

HOVEDOPPTAK I BARNEHAGENE I GRATANGEN KOMMUNE BARNEHAGEƅRET 2018-2019

 

Vi har ledige barnehageplasser for barn i alderen 0 - 6 år i alle våre barnehager.

Årstein barnehage og Gratangsbotn barnehage er kommunale.

Søknadsskjema kan skrives ut fra kommunens hjemmeside, fås på servicetorg, helsestasjon og barnehage. Opplysninger om barnehagene fås ved henvendelse til fungerende styrer Hege Johansen, tlf. 94 71 26 37.

 

Barnehagen NGS Montessori AS er privat.

Opplysninger om, og søknadsskjema til barnehagen fås ved henvendelse til styrer Anne Hansen, tlf. 46 30 82 00/94 89 11 88.

Skjema:

http://www.gratangen.kommune.no/getfile.php/2406354.1282.yssaprcqed/Barnehageskjema+s%C3%B8knad.pdf

Søknadene sendes til:

Gratangen kommune, Oppvekst og kultursektoren, Postboks 2, 9471 Gratangen

N.G.S Montessori: Nordsiveien 1378, 9470 Gratangen

 

SØKNADSFRIST: 1.april  2018