gratangen.kommune.no

Gratangen-kalenderen 2018 er klar!

Gratangen-kalenderen 2018

2018-utgaven av Gratangen-kalenderen kan nå kjøpes i butikkene i Gratangen. Kalenderen kan også bestilles fra servicekontoret på telefon 77021800
eller e-post: postmottak@gratangen.kommune.no.

Pris for kalenderen er 195 kr.