gratangen.kommune.no

Særskilt fartsgrense E6-Kvernmovegen

Kommunehus med slagord

Vevesenet Region Nord har oversendt en vurdering til Vegdirektoratet, der det konkluderes med at fartsgrensen bør settes ned fra 90 km/t til 70 km/t på E6 hp 02 km 0, 224 til km 0, 630. Vegdirektoratet har fattet vedtak datert 06.07.2017, om oppheving av eksisterende 90-sone på strekningen (se vedlegg). Vegdirektoratets vedtak er gyldig fra nytt vedtak er fattet og skiltene er satt opp og avdekket. Saken har vært på høring hos kommune, fylkeskommune og politi (ref. 15/201064-3). Det er på denne bakgrunn fattet et samlevedtak der også eksisterende 70-sone tas med i vedtaket.

Vedlegg: 17-00875-1 VS_ Dokument 17_128-126 Vedtak V5-2-126-2017 Særskilt fartsgrense 70 km_t - E6 - 205956_1_1.pdf