gratangen.kommune.no

Gratis SFO i Gratangen

Gratangen - Et sted å bli glad i

Skolefritidsordningen ved Gratangsbotn skole er gratis for alle elever fra 1.- 4. klasse, jf. kommunestyrevedtak desember 2016.
SFO følger barnehageruta.

For påmelding kontakt skolen.
Tlf. 484 00 022
E-post: postmottak@gratangen.kommune.no