gratangen.kommune.no

Vakttelefoner - brøyting/sandstrøing og tining av kommunale veier 2016 -2019

Kommunehus med slagord

Vedlagt følger telefonliste – vakt - snøbrøyting, sandstrøing og tining av kommunale veier i Gratangen perioden 2016 til 2019.

1. Jenssen entreprenør har følgende vakttelefon:

De har ansvar følgende veier/område: Rallkattlia, Kollveien, Labergsdalen, Sortebekk, Hellarbogen, Foldvik, Myrland, Løvdal. Snuplass Nord Gratangen Skole

2. Bjørn Andor Hanssen har følgende vakttelefon:

De har ansvar på følgende veier/område: Hilleshamn, Elvenes (unntatt Rallkattlia, Kollveien), Fjordbotn, Museet, Kalmeryggen, Fjelldal, Gratangfjellet Hotell, Fjelldal, Bjørkli, Brannmo/Osevoll, Kvernmo, Holtås og Øse

3. Brødrene Storm AS har følgende vakttelefon:

De har ansvar område/veier: Årstein, Åkenes, Skifte, Hesjeberg

Gratangen kommune har vakttelefon – 40 62 22 26

 

Torbjørn Johnsen
Gratangen kommune
Nergårdveien 2
9470  GRATANGEN
Mobil 41409708
e-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no