gratangen.kommune.no

Arbeidsliv# 2 poster

Omstillingsprosjekt i Gratangen

Gratangen kommunehus, Ã…rstein_450x338

Gratangen kommune ønsker å få status som omstillingskommune og gjennomføre et seksårig omstillingsprosjekt som skal bidra til å skape vekst i antall arbeidsplasser og folketall. Dette gjennom å fokusere på de allerede eksisterende historiske og naturgitte fortrinn, videreutvikling av eksisterende næringsliv, og tilrettelegging for nyetableringer.

 

Søknad til Troms Fylkeskommune