A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Nyheter fra Gratangen:

KUNNGJØRING - SØKNAD OM UTVIDELSE AV AKVAKULTURTILLATELSE FOR LOKALITET 11334 SKJÆRVIKA I GRATANGEN KOMMUNE

 

Søknad fra Gratangslaks AS org.nr 988 365 777

 

Endringen omfatter søknad om utvidelse av maksimalt tillatt biomasse (MTB) med 2780 tonn fra dagens 3120 tonn til 5900 tonn.

Videre søkes anleggsarealet utvidet med 2 nye bur i rammefortøyningens nordøstlige ende.

Rammefortøyningen endres med det fra dagens konfigurasjon med 6x2 bur 7x2 bur a`80x80meter og rammas arealbeslag i overflata blir dermed 160X 560 meter. I tillegg kommer fòrflåte.

 

Lokaliteten drives i dag sammen med Kleiva Fiskefarm As, og de har samtykket til omsøkte endring.

 

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden fra kunngjøring og fram til 20.august 2020. 

Sakens dokumenter kan sees på servicekontoret i Gratangen kommune og kommunens nettside «http://gratangen.kommune.no/

Eventuelle markander til søknaden skal være skriftlig og skal sendes Gratangen kommune, postboks 23, 9470  GRATANGEN eller «Postmottak.Gratangen@gratangen.kommune.no»

 

Vedlegg søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse for lokalitiet 11334 Skjærvika_.pdf

logo Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fare for vårflom i Nord-Norge

Det er stor fare vårflom i Nord-Norge. Fylkesmannen har laget flomvettregler for alle i Troms og Finnmark. Ved å følge disse kan man redusere risikoen for eventuelle flomskader.  

Korona

Oppdatert: 22.05.2020

Informasjon om koronavirus

Viktig informasjon om pålegg og anbefalinger. Telefonnummer og lenker til offentlig informasjon.

Logo Midtre Hålogaland friluftsråd

Naturlos 2020