A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Helse > Artikkel

Stemning poster

HPV- vaksine 2017 – 2018

Kommunehus med slagord

et gratis tilbud til unge kvinner.Kontakt helsestasjonen 91802701 gjerne SMS

 

 

I disse dager får alle kvinner født fra og med 1991 til og med 1996 invitasjon til å ta gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Dette programmet fortsetter som før.

Kvinner i aktuell aldersgruppe som bor og oppholder seg i Gratangen kan få vaksinen ved: Ring Helsestasjonen 91802701 eller SMS

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine