A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

 

Frist for høringen er satt til 05.05.17.

Høringssvaret sendes skriftlig til postmottak@gratangen.kommune.no. Merk svaret med høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

 

Med vennlig hilsen

Hege Olsen Richardsen

Sektorleder helse og omsorg

 

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem gjeldende for kommunene Bardu, Gratangen, Lavangen, Målselv og Salangen.pdf

Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister.pdf