A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

HØRINGSBREV – PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST

Kommunehus med slagord

Gratangen kommune har utarbeidet forslag til planprogram for arbeidet med kommunedelplan for oppvekst. Kommunestyret har i sak 38/17 vedtatt å sende forlag til planprogram ut på høring til aktuelle høringsinstanser. Forslaget til planprogram følger vedlagt.

Innspill og merknader til planprogrammet sendes skriftlig til: Gratangen kommune, Oppvekst og kultursektoren, 9074 Gratangen, eller sendes på e-post til postmottak@gratangen.kommune.no.  

Frist for innspill/merknader er satt til 15. november 2017. Ved spørsmål kontakt sektorleder for Oppvekst og kultur Per Kvaale Caspersen, telefon 95071542 eller e-post per.caspersen@gratangen.kommune.no

 

Planprogram Kommuneplan for Oppvekst.

 

Med hilsen

Gratangen kommune

Ole Kristian Severinsen

Per Kvaale Caspersen

Rådmann