A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Gratangen kommunestyre har valgt meddommere - alminnelig ettersyn

Gratangen - Et sted å bli glad i_273x70

Gratangen kommunestyre har valgt meddommere til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett. Før valget er endelig legges det ut til alminnelig ettersyn på kommunens hjemmeside.

Enhver som har noe å innvende mot kommunestyrets valg oppfordres til å melde det til kommunens servicekontor e-postadresse: postmottak@gratangen.kommune.no innen 10.07.19

 

Følgende er foreslått valgt:

1. Som meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 velges: Liv Kari Johansen og Steen Audvin Linde.

 

2. Som meddommere til Ofoten tingrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 velges: 

1. Roar Moslett, Hesjeberg

2. Elsa Holm, Tyvskjer

3. Dagrunn Holt Molund, Myrland

4. Endre Kristiansen, Belnes

5. Agnar Eilifsen, Årstein

6. Arild Åkenes, Årstein

7. Trond Inge Karlsen, Kalmeryggen

8. Anne Pedersen, Åkenes

9. Arnulf Andreassen, Laberg

10. Bjørn-Andor Hansen, Hilleshamn

11. Torill Hansen, Hesjeberg

12. Tom Cato Amundsen, Årstein

13. Kurt Dalbakk, Dalslett

14. Yvonne Kvernmo, Kvernmo

15. Lena Solvang, Foldvik

16. Tove Karin Kampen, Foldvik

17. Anne Sauge, Laberg

18. Kari Johnsen, Årstein

19. Jorunn Bertelsen, Årstein

20. Ruben Josefsen, Kalmeryggen

 

3. Som meddommere til Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett for perioden 01.01.2021 -31.12.2024 velges: Roger Ryslett-Markussen og Ona Wågen