A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Forslag til deltaljreguleringsplan- Langmyra forretnings- og industriområde - Offentlig ettersyn

 

Merknader til planforslaget sendes:

Gratangen kommune, Nergårdveien 2, 9470 Gratangen

eller pr e-post: postmottak@gratangen.kommune.no

Frist for merknader / innspill er satt til 16.10.17

 

Høringsbrev.

Vedtak ettersyn.

Bestemmelser Langmyra.

Planbeskrivelse.

ROS-analyse Langmyra.

Plankart Langmyra.

 

  1472555748158_AKO-Grat.png 1472555757001_AKO-Lav.png 1472555765401_AKO-Sal.png    Astafjord Kart og Oppmåling                                         

                                                                                                                                                              

Johan-Harald Gamnes                 Gatangen kommune

Ingeniør                                          Nergårdveien 2

Telefon: 932 60 222                       9470 Gratangen           

jhg@gratangen.kommune.no