A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Barn og dyr poster edited  1

Informasjon:


Relaterte artikler

Nyheter fra Gratangen:

Bufetat logo

Vakttelefon for fosterforeldre

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region nord har fått i oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å opprette en vakttelefonordning for alle fosterforeldre i Nord-Norge. Vakttelefonen skal være en akutt telefon for alle fosterforeldre som har behov for veiledning i en akutt krisesituasjon utenfor ordinær arbeidstid. Vakttelefonen skal kunne veilede og henvise fosterforeldre til andre relevante hjelpeinstanser som barnevernvakt, politi og legevaktordninger, dersom det er behov for det.
Telefonnummeret du skal ringe hvis du opplever en akutt krise er: 466 15 900