A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Bygdene poster edited  1

Informasjon:

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser. Disse beskrivelsene listes ut øverst. Nyheter, kunngjøringer og andre artikler vises fortløpende under.

Klikk på et undertema for å få frem de relaterte tjenestene:


Nyheter fra Gratangen:

Gratangen kommunehus, Årstein_450x338

Ledige tomter i kommunale boligfelt i Gratangen kommune

For mer informasjon kontakt: 

Torbjørn Johnsen
Gratangen Kommune
Teknisk/Næringskontor
Tlf:  77021835 - Mobil: 41409708
e-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no

 

Tomter Sortebekk

Tomter Årstein

Tomter Store-Løvdal

 

 

Gratangen kommunehus, Årstein_450x338

Vakttelefon på "Vann, Avløp og Renovasjon og andre hendelser" i Gratangen Kommune

Gratangen Kommune har innført vakttelefon på "Vann, Avløp og Renovasjon og andre hendelser i Gratangen Kommune". Dette er en døgn bemannet telefon.

TLF NR: 40 62 22 26