A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK- ELVENES BOLIGOMRÅDE

 

I møte i Gratangen kommunestyre den 12.03.2020, saksnr. 10/20 ble deet fattet følgende vedtak:

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 godkjenner Gratangen kommunestyre reguleringsendring med tilhørende bestemmelser for «Elvenes Boligområde.» tidligere Elvenes Serviceområde.

 

Nedenfor er link plandokumentene.

1) Planvedtak kommunestyre.

2) Planbeskrivelse Elvenes.

3) Merknadsbehandling.

4) Plankart Elvenes_A2.

5) Reguleringsbestemmelser Elvenes.

6) ROS-analyse Elvenes.

7) Støyrapport Elvenes boligområde.

 

Vedtaket kan påklages iht. plan - og bygningslovens § 12-12, jfr. § 1-9 og forvaltningsloven. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Troms og Finnmark sendes Gratangen kommune, Nergårdveien 2, 9470 Gratangen.

 

Frist for klage er tre uker etter kunngjøring.

 

  18A0C144 6A8D6BF2 8530A0D0    Astafjord Kart og Oppmåling                                                                                                                                            

Johan-Harald Gamnes                          Gratangen kommune

Ingeniør                                                    Nergårdveien 2

Telefon: 932 60 222                                 9470 Gratangen           

jhg@gratangen.kommune.no