A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

HØRING - OPPHEVELSE AV NEDSATT KONSESJON ETTER KONSESJONSLOVENS §7 I GRATANGEN KOMMUNE

Gratangen - Et sted å bli glad i

Gratangen kommune har vedtatt lokal forskrift om nedsatt konsesjon etter konsesjonslovens §7. Vedtatt 18.02.2011.

 

I kommunestyret den 12.03.2020 sak 8/20 ble det vedtatt å oppheve hele forskriften.

 

Før endelig vedtak treffes av kommunestyret, gis det anledning til uttalelse i samsvar med reglene i forvaltningslovens § 37 annet ledd. 

 

Gratangen kommune legger med dette ut til høring opphevelse av lokal forskrift om nedsatt konsesjon etter konsesjonslovens § 5 og 7 i Gratangen kommune.

 

Lenke til plandokumenter:  

1. Kommunestyret vedtak i sak 8/20.

2. Saksutredning i sak 8/20

3. Kopi av nåværende forskrift godkjent 18.02.2011.

4. Statens landbruksforvaltning brev av 18.02.2011

 

I tillegg legges det ut på nett kopi av boliganalysen, som ble utarbeidet i 2018 i forbindelse med sak. Link. http://www.gratangen.kommune.no/dokumenter.117246.no.html 

 

 

Det settes en høringsfrist til 01.06.2020. 

 

Uttalelsen sendes til: Gratangen kommune, boks 23, 9471 Gratangen, eller e-post: postmottak@Gratangen.kommune.no

 

 

Med hilsen

 

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune

Postboks 23

9471  GRATANGEN

mobil: 41409708

E-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no