A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Høring - endring av forskrift om nedsatt konsesjon etter konsesjonslovens § 7 i Gratangen kommune

Gratangen kommune har vedtatt lokal forskrift om nedsatt konsesjon etter konsesjonslovens §7. Vedtatt 18.02.2011.

I kommunestyret den 13.12.2018 sak 74/18 ble det gjort endringer i forskriften.

Endringen er som følgende: «forskriften gjelder ikke for områdene gnr 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35 i Gratangen, fra Selnes t.o.m. Grøsnes Lille.

Endringen har vært framlagt for landbruksdirektoratet for godkjenning. Direktoratet har merknader til vår behandling. Det er etter forvaltningslovens § 37 annet ledd et krav om at saken skal ha vært på høring, før kommunestyret kan gjør endringer av forskriften.

Gratangen kommune legger med dette ut til høring endring av lokal forskrift om nedsatt konsesjon etter konsesjonslovens § 5 og 7 i Gratangen kommune.

 

Vedlagt følger:

1. Kommunestyret vedtak i sak 74/18

2. Ny forskriftsendring.

3. Saksutredning i sak 74/18

4. Kopi av nåværende forskrift godkjent 18.02.2011.

5. Statens landbruksforvaltning brev av 18.02.2011

vedlegg til høringen 2- 5.pdf

I tillegg legges det ut på nett kopi av boliganalysen, som ble utarbeidet i 2018 i forbindelse med sak.

Link. http://www.gratangen.kommune.no/dokumenter.117246.no.html

 

Det settes en høringsfrist til 01.09.2019.

 

Uttalelsen sendes til: Gratangen kommune, boks 23, 9471 Gratangen,

eller e-post: postmottak@Gratangen.kommune.no

 

Med hilsen

Gratangen kommune

Per Kvaale Caspersen

Torbjørn Johnsen

Rådmann

Fagkonsulent jord